Skip to content

Verborgen gebreken

Bij het kopen van een huis hebt u altijd te maken met twee spelers: de koper en de verkoper. Beiden met eigen belangen. De onderzoeksplicht en de informatieplicht moet zorgen voor een vlekkeloze afhandeling van het verkopen van een huis. Maar wat houden beide principes eigenlijk in?

(Ver)koopcontract van uw droomhuis

Informatie achterhouden bij het verkopen van een huis heeft in meerdere gevallen al geleid tot vervelende rechtszaken. In het (ver)koopcontract van een bestaand huis staat immers dat de ‘onroerende zaak aan de koper in eigendom wordt overgedragen in de staat waarin het zich bij het tot stand komen van de overeenkomst bevindt, met alle daarbij behorende rechten en aanspraken, zichtbare en onzichtbare gebreken’. Maar ook dat de onroerende zaak bij de eigendomsoverdracht de feitelijke eigenschappen bezit die voor normaal gebruik nodig zijn. Wanneer blijkt dat de verkoper opzettelijk informatie heeft achtergehouden, kunnen lastige situaties ontstaan. Ook kan het vervelend worden als de koper geen volledig onderzoek heeft verricht. Om dergelijke situaties te voorkomen, heeft de koper een onderzoeksplicht en de verkoper een informatieplicht.

Onderzoeksplicht bij het kopen van een huis

De onderzoeksplicht is voor de koper een belangrijk onderdeel voordat hij besluit het huis te kopen. Deze onderzoeksplicht houdt in dat de koper tijdens de bezichtiging goed let op onregelmatigheden aan het huis, die in de toekomst voor problemen kunnen zorgen. Vlekken in het plafond kunnen een teken van lekkage zijn. Is deze lekkage al verholpen of komt het water nog steeds langs het plafond omlaag bij de eerste beste regenbui? Maar ook beschadigingen aan bijvoorbeeld het houtwerk en kozijnen kunnen wijzen op gebreken.

Onderhandeling

Bent u zelf niet in staat een goed onderzoek te doen voordat u een huis gaat kopen? Laat dan eens een bouwkundige keuring uitvoeren. Of laat een specialist kijken naar de door u geconstateerde beschadigingen. Houd er rekening mee dat voor dergelijke onderzoeken toestemming van de eigenaar nodig is. Wanneer de eigenaar van de woning akkoord gaat met een onderzoek, kan de eerste onderhandeling beginnen. Het opdraaien voor deze kosten hoeft namelijk niet per se volledig voor uw rekening te vallen. Deze kosten kunnen koper en verkoper delen of geheel voor de rekening van de verkoper komen. Dat ligt geheel aan uw onderhandelingspositie en -tactiek. Vergeet ook niet de publiekrechtelijke informatie bij de gemeente , de provincie, het Rijk, waterschap of Kadaster te raadplegen.

Informatieplicht bij het verkopen van een huis

De informatieplicht is een belangrijk onderdeel tijdens het verkopen van een huis. Deze houdt in dat de verkoper verplicht is verborgen gebreken, zoals lekkage, een verzakkende fundering of een olietank in de tuin te melden. Deze informatieplicht geldt vooral voor onzichtbare gebreken. Zichtbare gebreken kan de koper immers zelf zien. Behalve verborgen gebreken moet de verkoper ook rechten van derden en verplichtingen van de eigenaar melden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan recht van overpad of het verbod een hoge muur of boom te plaatsen in verband met het uitzicht. Als verkoper is het erg belangrijk om de makelaar in te lichten over dergelijke afspraken en alle bijkomende informatie. Zo kan de makelaar de koper van het huis op een juiste manier informeren.

Met de inachtneming van zowel de informatieplicht als de onderzoeksplicht houden zowel koper als verkoper gegarandeerd een beter gevoel over aan de gesloten deal.

De eerste bezichtiging staat gepland. Dit huis kan wel eens hét huis zijn. Toch is het verstandig het huis goed onder de loep te nemen om zo achterstallig onderhoud te herkennen. De aankoopmakelaar van Midden Nederland Makelaars helpt u daarbij.

Controle op verborgen gebreken

Verblind door de karakteristieke glas-in-loodramen, de mooie houten vloer en de perfecte buurt loopt u door het huis dat voldoet aan al uw wensen. Toch moet u altijd rekening houdenmet verborgen gebreken of achterstallig onderhoud. Een aankoopmakelaar krijgt regelmatig te maken met op het oog mooie woningen. Een aankoopmakelaar weet precies waar de pijnpunten zitten en waar op te letten tijdens een bezichtiging. Het controleren van een huis gebeurt vaak aan de hand van een aantal punten. Gaat u een huis bezichtigen zonder aankoopmakelaar, let dan vooral op onderstaande aspecten. Het helpt u in de onderhandeling of in uw keuze om het huis te kopen of niet. Wilt u een huis kopen? De aankoopmakelaar van Midden Nederland Makelaars helpt u graag bij uw zoektocht.

Het dak van het huis dat u wilt kopen

Heeft de woning een plat dak? Dan is het belangrijk dat er geen plassen, mos of scheuren zichtbaar zijn. Dit kan namelijk lekkage veroorzaken. Let bij een pannendak op losse, gebroken of gescheurde pannen, maar ook of de pannen aaneengesloten liggen. Natuurlijk moet de dakrand goed vast zitten en de waterafvoer van de dakgoot niet verstopt zijn.

De gevel van uw droomhuis

Het voegwerk van de woning moet niet uitpuilen of loslaten. Ook is het mooi meegenomen als het metselwerk niet vervuild is, dat scheelt een hoop schoonmaakwerk. Kijk verder of de gevel geen constructieve scheuren bevat. Controleer dit aan zowel de binnen- als de buitenkant. Weet ook dat vochtplekken in de muur vaak het gevolg van lekkage zijn. De kozijnen zijn het aangezicht van een huis en onderhoud is een tijdrovende maar wel een hele belangrijke klus. Barsten of scheuren in het schilderwerk, maar ook loszittende stopverf of kit is een teken van veroudering. Schilderwerk dat net is uitgevoerd kan bedrieglijk zijn, is er over slechte stukken heen geschilderd?

De schoorsteen van het huis

Heeft uw potentiële nieuwe huis een schoorsteen? Kijk dan vooral goed naar eventuele scheurvorming, losse loodslabben en slecht voegwerk. Bij scheurvorming in de open haard bestaat de kans op koolmonoxidegevaar. Bij roetafzetting in het kanaal dient de schoorsteen geveegd te worden. Als een rookkanaal langere tijd niet is gebruikt en er is geen afdekking, dan zijn dit gewilde nestelplaatsen voor vogels.

Vocht in en om het huis dat u wilt kopen

Vocht in en om het huis is altijd een belangrijke graadmeter voor de mate van onderhoud aan het huis. Let op een muffe geur in huis. Gebrek aan ventilatie in de kruipruimte en openingen in de begane grondvloer kunnen hiervan een oorzaak zijn. Vocht in huis kan ook komen door verstopping van de riolering of door veroudering van de regenpijp. Controleer de badkamer op schimmelplekken, dit kan duiden op een slechte ventilatie. Kijk ook naar kitvoegen bij douche en bad, vaak is dit de oorzaak van lekkage in de onderliggende ruimte.

Scheuren in muren en plafond van uw droomhuis

Bij de wanden en het plafond moet goed gekeken worden naar scheuren. Haarscheuren in wanden zorgen niet voor problemen, maar zijn niet aantrekkelijk en wilt u vast weggewerkt hebben. Scheuren in het plafond kunnen te maken hebben met werking van het huis óf komen door een constructiefout. In het laatste geval is het raadzaam een constructeur te benaderen. Let er bij een houten vloer op dat deze niet doorhangt of veert (rotte balken) en dat de tegels bij een plavuizen vloer allemaal vastliggen. Het loszitten van tegelwerk is eenvoudig te checken door er op te kloppen. Bij een ‘hol’ geluid zit de tegel los.

(On)zichtbaar

Vergeet als laatste niet de toiletten en afvoeren van douche, bad en wastafels te controleren op verstopping. Een slecht aangelegd of verouderd rioleringssysteem kan de oorzaak zijn van deze verstopping.

Aankoopmakelaar van MNM

Er is dus een aanzienlijke lijst punten om een huis op te controleren. Deze gebreken zijn vaak niet zichtbaar op de foto’s en worden vaak niet genoemd bij de kenmerken van het huis, maar zijn wel heel belangrijk in de onderhandeling of bij het maken van de keuze voor het kopen van een huis.

Tijdens een bezichtiging legt de aankoopmakelaar van Midden Nederland Makelaars de exacte juridische betekenis van verborgen gebreken en de vertaling hiervan naar de praktijk uit. De aankoopmakelaar van Midden Nederland Makelaars in Barneveld, Voorthuzien, Nijkerk, Putten, Ermelo en Harderwijk is gespecialiseerd in het begeleiden bij het kopen van een huis. De aankoopmakelaar geeft een gedegen advies over het huis en de bijbehorende waarde. De aankoopmakelaar behartigt uw belangen en niet die van de verkopende partij. Het is een heel fijn idee om zeker te weten dat u de juiste prijs voor het huis betaalt en geen kat in de zak. Leuk huis gezien? De aankoopmakelaar van Midden Nederland Makelaars verdient geld voor u!

Maak nu een afspraak met de aankoopmakelaar van Midden Nederland Makelaars.