Skip to content

Wat is de stoppersregeling?

De stoppersregeling is een regeling waarbij agrarisch ondernemers kiezen voor het staken van de agrarische activiteit. Agrariërs die gebruikmaken van deze stoppersregeling mogen met ingang van 1 janurari 2020 geen dieren meer houden. Reden om te kiezen voor de stoppersregeling is dat de overheid wil dat stallen emissiearm worden gemaakt.

Midden Nederland begeleidt bij stoppersregeling én bij voortzetten agrarisch bedrijf

Agrarisch ondernemers die ervoor kiezen om toch dieren te blijven houden, moeten hun stallen aanpassen naar een emissiearm systeem. Bij het wijzigen van de milieuvergunning, ook wel omgevingsvergunning genoemd, zetten wij graag onze kennis en ervaring voor u in.

Of kiest u voor de stoppersregeling? Dan is de agrarisch makelaar van Midden Nederland Makelaars u graag van dienst bij het indienen van deze stoppersregeling bij de gemeente. Daarnaast krijgt u met veel andere zaken te maken, zoals u op deze pagina kunt lezen.

Fiscaal staken agrarisch bedrijf: de agrarisch makelaar helpt

Voor het fiscaal staken van uw bedrijf heeft uw accountant een taxatierapport nodig. En overweegt u uw agrarisch vastgoed (deels) te verkopen? De agrarisch makelaars en de rentmeester van Midden Nederland Makelaars begeleiden u bij dit proces deskundig en professioneel.

Sloopmeters verkopen of wijzigen bestemmingsplan

Overweegt u sloopmeters te verkopen? Onze makelaars en rentmeester zijn gespecialiseerd in de verkoop van sloopmeters. Ook als u ervoor kiest om een bouwkavel op uw perceel te realiseren, zetten wij onze expertise graag in voor het wijzigen van het bestemmingsplan.

Agrarische productierechten verkopen

Agrarische productierechten (fosfaatrechten / koeienrechten / varkensrechten / pluimveerechten) kunt u verkopen aan een boer die het agrarisch bedrijf wil uitbreiden. Midden Nederland Makelaars heeft veel en continu vraag naar agrarische productierechten en begeleidt u vakkundig bij de verkoop van de productierechten.

Deskundigheid van de rentmeester bij onteigening kost u niets

In een uitbreidingsgebied voor woningbouw of industrie kunt u te maken krijgen met onteigening. Ook als u moet u wijken voor infrastructuur is onteigening het gevolg. Op het gebied van onteigening beschikken de agrarisch makelaars over een ruime dosis deskundigheid en ervaring. Onze rentmeester en onteigeningsdeskundige Jaap Ridderhof kan u in dit ingewikkelde proces adviseren. De advieskosten van een onteigeningsdeskundige worden in zijn geheel of in ieder geval grotendeels vergoed.

Hebt u vragen of wilt u uw mogelijkheden onderzoeken? Neem vrijblijvend contact op met Midden Nederland Makelaars.