Skip to content

Vervangende Verwerkingsovereenkomst (VVO)

Als u een mestoverschot heeft, bent u verplicht om een deel van dit overschot te laten verwerken. Het percentage is afhankelijk van de regio waar uw bedrijf is gevestigd. Veehouders in regio Oost moeten 52% van hun overschot verwerken, veehouders in regio Zuid 59% en in de regio Overig 10%. U kunt ook uw mestverwerkingsplicht overdragen aan of overnemen van een andere mestproducent door een Vervangende verwerkingsovereenkomst (VVO) af te sluiten. Met deze overeenkomst spreken mestproducenten af dat de ene mestproducent de verwerkingsplicht van de andere mestproducent overneemt. De overdracht van VVO’s is niet regio gebonden.

Een overeenkomst tussen veehouders geldt voor één kalenderjaar en dient voor het einde van het kalenderjaar afgesloten en aangemeld te zijn.  U mag met meerdere mestproducenten een VVO afsluiten.

Het afsluiten van VVO’s is niet mogelijk tussen pluimveehouders en niet-pluimveehouders (bijvoorbeeld varkenshouders en melkveehouders). Pluimveehouders onderling kunnen wel een Vervangende Verwerking Overeenkomst met elkaar aangaan.

Als u VVO ‘s  wilt verkopen of kopen kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen met Midden Nederland Makelaars om de mogelijkheden te bespreken.

Neem contact met ons op over Vervangende Verwerkingsovereenkomst (VVO)

Laat een bericht achter via het onderstaande formulier of neem direct contact op met onze makelaars