Skip to content

Uitbouw op of tegen de erfgrens?

De knoop is doorgehakt. U gaat niet verhuizen, maar u gaat uitbouwen. U wilt graag de buitenmuur doortrekken, maar dat betekent dat u op de erfgrens moet bouwen. Met deze tips weet u wat u wel en niet zomaar mag doen met de uitbouw.

Kadaster

Zodra de plannen voor de uitbouw er liggen, doet u er verstandig aan direct contact met de buren te zoeken. Uw plan is namelijk om de uitbouw direct met de bestaande muur door te trekken. Volgens de gegevens die u bij het Kadaster hebt opgevraagd, betekent dit dat u op de erfgrens moet bouwen.

Notaris

Bouwt u op de erfgrens, dan houdt dit in dat de muur voor de helft aan uw kant en voor de andere helft aan de kant van de buren staat. Dat betekent ook dat de buren enkele centimeters tuin moeten inleveren voor uw uitbouw. Zij zijn daarom niet verplicht gehoor te geven aan uw verzoek. Het is in dit geval altijd belangrijk aan uw buren te vragen of zij bezwaar hebben tegen het bouwen op de erfgrens. Hebben zij dit niet, dan is het verstandig deze beslissing bij de notaris vast te laten leggen. Dan levert dit met oog op de toekomst geen problemen op.

Uitbouw met ramen

Hebben zij wel bezwaar tegen het bouwen op de erfgrens, dan zult u de uitbouw tegen de erfgrens aan moeten bouwen. Dit mag tot op de millimeter nauwkeurig. U hoeft geen afstand te houden tot deze erfgrens. Mits het om een dichte muur gaat. Bouwt u een muur met ramen die uitkijken op de tuin van de buren, dan geldt wel een minimale afstand. In dat geval moet u minimaal 2 meter van de erfgrens af bouwen.

Bestaande scheidingsmuur

Wilt u tegen een bestaande scheidingsmuur aanbouwen? Dat kan ook, maar dan ligt het aan de muur waartegen u gaat bouwen welke rechten u hebt. Zoek daarom eerst uit wat voor soort muur het is. Hierbij hebt u een drietal opties:

 • Een mandelige scheidingsmuur. Deze scheidingsmuur is op de erfgrens gebouwd. Dat betekent dat u de ene kant van de muur bezit en uw buren de andere kant van de muur. U mag aan uw kant van de muur gewoon bouwen. Voorwaarde is wel dat u geen schade toebrengt aan de muur waar uw buren hinder van ondervinden.
 • PrivΓ© scheidingsmuur. Dit kan vervolgens weer twee dingen betekenen:
    1. De muur staat volledig op uw grond, dus u mag ermee doen wat u wilt. De buren moeten uw muur echter met rust laten.
    2. De muur staat volledig op de grond van de buren. U mag er zonder overleg geen enkel gat in boren.
 • De muur is onderdeel van de woning. In dit geval is de muur eigendom van de eigenaar van de woning, waarbij het niet uitmaakt of de woning op de erfgrens staat of niet.

Wilt u met een gerust hart kunnen genieten van uw uitbouw, dan doet u er goed aan altijd in contact te staan met uw buren. Ook als u niet op de erfgrens wilt bouwen overigens. Er zal namelijk sprake zijn van tijdelijke overlast en u wilt uw buren daar wel op voorbereiden. Liever een goede buur…