Skip to content

Wat is de WOZ-waarde?

Als woningbezitter krijgt u er jaarlijks mee te maken. De WOZ-beschikking. Op basis van de WOZ-waarde van uw huis betaalt u veel zakelijke en gemeentelijke lasten, en zelfs ook vele belastingen. Voor uw portemonnee is het van groot belang dat de WOZ-waarde klopt.


Wat betekent WOZ-waarde?

WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken. De Wet WOZ wordt uitgevoerd door de gemeenten. Aan de hand van taxatie wordt deze waarde bepaald. Het is niet mogelijk om ieder huis afzonderlijk te taxeren. Verspreid door de gemeente bezoeken taxateurs woningen die representatief zijn voor een bepaalde categorie woningen.


Waardepeildatum WOZ

De waarde die u terugvindt op uw WOZ-beschikking , is de waarde van uw huis op 1 januari van het voorafgaande jaar. Door de vertraging van een jaar kan de WOZ-waarde dus hoger uitvallen dan de economische waarde van uw woning op dit moment. Bekijk deze waarde kritisch. Waterschapslasten, gemeentelijke belastingen, inkomstenbelasting en (eventuele) schenk- en erfbelasting zijn onder andere afhankelijk van de hoogte van de WOZ-waarde.


Bezwaar maken tegen de hoogte van de WOZ-waarde

Door bezwaar aan te tekenen tegen de WOZ-beschikking kunt u uzelf enkele tientallen tot honderden euro’s belasting besparen. Let op! U dient binnen 6 weken na dagtekening van de beschikking bezwaar te maken. Maar ook als de bezwaartermijn is verlopen, kan er aanleiding zijn om toch een herziening aan te vragen.


Bij twijfel over de WOZ-waarde: Midden Nederland Makelaars

Twijfelt u over de WOZ-beschikking die u van de gemeente hebt ontvangen? Neem dan gerust contact op met Midden Nederland Makelaars. Wij adviseren u graag en voeren desgewenst een taxatie voor u uit.