Skip to content

Aanleg oostelijke rondweg Barneveld en onteigening

De groei van de gemeente Barneveld naar circa 70.000 inwoners vanaf 2030 zorgt voor extra verkeersdruk op de bestaande wegen in en rond Barneveld. Het doortrekken van de oostelijke rondweg ziet de gemeente als een voorwaarde om de verwachte groei in goede banen te leiden. 

Wijziging bestemmingsplan nodig, aankoop grond of onteigening

Een wijziging van het bestemmingsplan is nodig om doortrekken van de oostelijke rondweg mogelijk te maken. De gemeente heeft besloten de procedure rond de Milieueffectrapportage (m.e.r.-rapportage) te doorlopen. Deze rapportage is niet verplicht, maar door hier wel voor te kiezen, vormen de milieueffecten een volwaardig onderdeel in de besluitvorming. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau Oostelijke Rondweg is een eerste stap hiertoe. De gemeente Barneveld organiseert informatiebijeenkomsten voor inwoners en ondernemers uit het zoekgebied. Na afweging van alle belangen hoopt de gemeente Barneveld in 2021 een voorkeursvariant te kunnen presenteren.

Grondeigenaren in het gebied en omwonenden kunnen verwachten te worden uitgenodigd voor een gesprek met de gemeente Barneveld. Voorkom verrassingen achteraf. Laat u bijstaan door de onteigeningsdeskundige en rentmeester van Midden Nederland Makelaars.

Waarom de oostelijke rondweg Barneveld?

De oostelijke rondweg Barneveld vormt een waardevolle aanvulling op het bestaande lokale en regionale wegennet, vindt de gemeente Barneveld. Daarnaast maakt en houdt de oostelijke rondweg de gemeente Barneveld bereikbaar én leefbaar. De weg zorgt ook voor een directe verbinding tussen bedrijventerrein Harselaar en de A30. De rondweg leidt doorgaand verkeer óm Barneveld in plaats van erdoorheen. Daarnaast wordt verbinding tussen Barneveld-Zuid en Barneveld-Oost verbeterd. Verder is de oostelijke rondweg Barneveld een aantrekkelijke verbinding voor weggebruikers uit de omgeving van Kootwijkerbroek en in de gemeente Ede voor De Valk en Wekerom. En als laatste argument draagt de rondweg bij aan het behoud van leefbaarheid en veiligheid in Barneveld.

Wat moet ik doen bij onteigening van mijn grond of bedrijf?

De onderhandelingen, procedures en berekeningen die gepaard gaan met een onteigening vragen om specialistische kennis. Neem daarom voor advies, in ieder geval zo snel mogelijk en bij voorkeur in de beginfase, contact op met onze onteigeningsdeskundige en rentmeester. Deze onteigeningsdeskundige kan de onderhandelingen met de overheid of projectontwikkelaar voor u regelen en u adviseren en begeleiden gedurende het traject van de onteigening.