Skip to content

Extra woonruimte in het buitengebied?

Een droomwoning in het buitengebied op het oog die u graag wilt verbouwen? Wij kennen de regels die gelden in de gemeente Barneveld!

 

Een praktische bijkeuken of een extra bijgebouw die het plaatje compleet maken? In het buitengebied kunnen onder bepaalde voorwaarde woningen worden vergroot door middel van de aankoop van sloopmeters. Ook kunnen deze bouwrechten in overleg met de gemeente worden ingezet om bijvoorbeeld een extra bijgebouw te realiseren.

 

Wordt het buitengebied op deze manier dan niet (ongewenst) volgebouwd? In 2008 is er tussen een aantal Foodvalley-gemeenten beleid opgesteld voor de toenemende leegstand van agrarische opstallen, bekend als de ‘rood-voor-rood’ of ‘ruimte-voor-ruimte’ regeling. Deze regeling houdt onder andere in dat oudere (landschap ontsierende) bebouwing plaatsmaakt voor (in het landschap passende) nieuwe bebouwing. Denk hierbij aan woningbouw, (kleinschalige) bedrijvigheid en uitbreiding van bestaande schuren. Op deze wijze snijdt het mes aan twee kanten: enerzijds wordt door deze sloop ontsiering van het buitengebied tegengegaan. Anderzijds kan door de inzet van sloopmeters worden voldaan aan de vraag naar nieuwe functies in het buitengebied.

 

Uitwisselbare sloopmeters

De vrijgekomen sloopmeters hoeven niet op de voormalig agrarische (sloop)locatie ingezet te worden. Binnen de regio Foodvalley zijn de sloopmeters namelijk uitwisselbaar tussen gemeenten. Hierdoor kunnen de bouwrechten worden ingezet op locaties waar het geen andere (agrarische)bedrijven beperkt of andere belanghebbenden hindert.

Als makelaar zijn wij altijd op de hoogte van de actuele regels, die per gemeente verschillen. Ook zijn wij op de hoogte van het actuele aanbod in beschikbare sloopmeters en bemiddelen dagelijks in vraag en aanbod van sloopmeters. Neem voor meer informatie contact met ons op.