Skip to content

Paarden houden bij huis, mag dat zomaar?

De Veluwe is een prachtige woonomgeving met veel afwisseling tussen heide, bossen, zandvlakten en weidegronden. Wanneer u landelijk woont of wilt gaan wonen, lijken alle ingrediënten dan ook aanwezig om bij huis paarden te kunnen houden. Maar mag dit zomaar?

“Dat hangt af van de bestemming van de locatie”, weet Mariëlle van Harskamp, makelaar bij Midden Nederland Makelaars. “Per gemeente gelden er andere regels, maar over het algemeen kunt u bij het hobbymatig houden van paarden in het buitengebied veelal uit de voeten met een woonbestemming.”

Vergunningen
De grens tussen hobbymatig en bedrijfsmatig is niet altijd even duidelijk, zo merken de agrarisch makelaars van MNM. “Over het algemeen mogen er maximaal vier paarden hobbymatig gehouden worden. Bij vijf of meer paarden is op basis van de milieuwetgeving de aanvraag van een milieuvergunning een vereiste.”

Ook moet er bij de bouw van een paardenstal of aanleg van een rijbak rekening worden gehouden met de eventuele hinder voor omwonenden. “Zo zijn er bijvoorbeeld regels voor het plaatsen van verlichting en voor de afstand tussen paardenstal en omliggende woningen. Daarnaast moet u nagaan of er een bouwblok op het perceel aanwezig is waar het bouwwerk binnenvalt of niet. Soms is de realisatie van een bijgebouw vergunningsvrij. Hiervoor is de oppervlakte van het perceel van belang, net als de grootte van al aanwezige bijgebouwen en de plaats en oppervlakte van de nieuw te realiseren opstal.”

Een pré is om bij de aanleg van bouwwerken en voorzieningen zoveel mogelijk te werken met natuurlijke materialen zoals houtwallen, bomen en heesters. Hierdoor gaat het geheel op in de omgeving en het omliggende landschap.