Skip to content

Wat is planschade?

Het wijzigen van een bestemmingsplan kan nadelige gevolgen voor u hebben. U kunt te maken krijgen met een waardevermindering van uw onroerende zaken of er kan sprake zijn van inkomstenderving. Ook uitzichtverlies, het aantasten van de privacy, een verslechtering van milieuomstandigheden en een toename geluidsoverlast behoren tot de mogelijke schade na een wijziging van een bestemmingsplan.

Makelaar helpt bij indienen planschade

Midden Nederland Makelaars staat u graag bij als u planschade indient bij de gemeente. Het doel van het indienen van planschade is om een tegemoetkoming in de planschade te verkrijgen. De agrarisch makelaar heeft alle vakkennis voor het indienen van planschade in huis. Dit maakt de kans dat de overheid een schadevergoeding toekent het grootst.

Planschade door overheidsorgaan

Overheidsorganen zoals Rijkswaterstaat of NS Prorail hebben zelf ook schaderegelingen. De schaderegelingen worden bestuurs- of nadeelcompensatie genoemd. Voor een schaderegeling komt u mogelijk in aanmerking als gevolg van een planologische wijziging. Dit komt in het buitengebied voor bij zowel agrarisch vastgoed als bij landelijk vastgoed. Wilt u ook worden ontzorgd bij een schadeafwikkeling? De agrarisch makelaar van Midden Nederland Makelaars is specialist op het gebied van planschade en helpt u graag.

Onrechtmatige overheidsdaad

Een burger kan in geval van onrechtmatig handelen van de overheid aanspraak maken op een schadevergoeding. Dit onrechtmatige handelen van de overheid moet voldoen aan vijf van de onderstaande zeven vereisten:

  • onrechtmatigheid;
  • toerekenbaarheid;
  • relativiteit;
  • causaliteit;
  • schade;
  • eigen schuld en de schadebeperking;
  • verjaring.