Skip to content

Welke soorten pacht zijn er?

Hebt u landbouwgrond die u niet gebruikt? Verpachten is dan een optie. Bij het verpachten van landbouwgrond is het goed om te weten dat er meerdere pachtvormen bestaan. Reguliere pacht en liberale pacht zijn de pachtvormen die het meest voorkomen. De rentmeester van Midden Nederland Makelaars legt het graag aan u uit. 

Landbouwgrond verpachten via reguliere pacht

Er zijn bij reguliere pacht vaak meer eisen, zoals dat het niet mogelijk is de pachtovereenkomst eenzijdig op te zeggen. U zit langdurig vast aan een overeenkomst, wat ongunstig kan zijn. Toch is het grootste gedeelte van de verpachte landbouwgrond in Nederland verpacht via reguliere pacht. Het gaat hierbij voornamelijk om percelen die al decennialang worden verpacht. Tegenwoordig kiest men niet vaak meer voor reguliere pacht.

Landbouwgrond verpachten via liberale pacht

De meest gekozen pachtvorm is op dit moment liberale pacht. Het woord liberaal zegt het al: vrij. Liberale pacht is een vrije, flexibele pachtvorm, waarbij verpachter en pachter zelf een pachtperiode en geen maximum zit aan de pachtprijs. Er wordt een einddatum afgesproken en er is geen sprake van automatische verlenging. Wel moet de Grondkamer de overeenkomst goedkeuren. Bij geliberaliseerde pacht zijn de looptijden kort en zitten pachter en verpachter dus niet per se langdurig aan elkaar vast. De waarde van de grond is bij geliberaliseerde pacht groter, omdat verkopen van de grond veel eenvoudiger is.   

Pachtovereenkomst

Het maken van een pachtovereenkomst is specialistisch werk. De agrarisch makelaars van Midden Nederland Makelaars doen dit graag voor u. Zo weet u zeker dat de afspraken naar wens en duidelijk in de overeenkomst staan en er niets over het hoofd wordt gezien. Wilt u ook problemen in de toekomst voorkomen? Maak nu een afspraak met ons.