Skip to content

Aangifte Inkomstenbelasting 2022

Het is weer tijd voor de jaarlijkse belastingaangifte. Als u online aangifte doet is deze grotendeels door de Belastingdienst vooraf ingevuld. Als u het afgelopen jaar een hypotheek heeft afgesloten of omgezet, dan kunt u mogelijk de kosten die u heeft gemaakt voor het afsluiten van de hypotheek eenmalig aftrekken. Deze worden namelijk niet vooraf ingevuld door de Belastingdienst, maar zijn wel fiscaal aftrekbaar. De volgende kosten zijn eenmalig aftrekbaar:

  • Taxatiekosten
  • Kosten NHG
  • Hypotheekadvies- en bemiddelingskosten
  • Administratiekosten
  • Boeterente
  • Kosten hypotheekakte
  • Bereidstellingsprovisie
  • Bouw en grondrente na tekenen koop-aanneemovereenkomst
  • Renteverlies tijdens de bouw
  • De kosten van royement (doorhalen) van de hypotheek op de verkochte woning

Let op: Als een schuld niet kwalificeert als eigenwoningschuld, dan moeten de fiscaal aftrekbare kosten naar rato worden gesplitst in een aftrekbaar en een niet-aftrekbaar deel.

Vergeet niet de vooraf ingevulde gegevens goed te controleren aan de hand van uw jaaropgaves. Gegevens die verkeerd zijn ingevuld, moet u zelf corrigeren. Gegevens die ontbreken, moet u zelf invullen. Het is belangrijk om op tijd aangifte te doen, zodat u boetes voorkomt. Als u geen uitstel heeft aangevraagd, heeft u van 1 maart tot 1 mei 2023 de tijd. Doet u vóór 1 april aangifte, dan krijgt u vóór 1 juli bericht.

Gepubliceerd op 14-03-2023