Skip to content
Contact Plan een bezichtiging

Nijverheidsweg 60

3771 ME, Barneveld

Prijs op aanvraag
Afbeelding van Barneveld – Nijverheidsweg 60 – Hoofdfoto
Hoofdfoto
Afbeelding van Barneveld – Nijverheidsweg 60 – Foto
Foto
Afbeelding van Barneveld – Nijverheidsweg 60 – Foto 4
Foto 4
Afbeelding van Barneveld – Nijverheidsweg 60 – Foto 5
Foto 5
Afbeelding van Barneveld – Nijverheidsweg 60 – Foto 6
Foto 6
  • units vanaf 26.700 m2
  • Bouwgrond
  • Beschikbaar

Omschrijving

Bedrijfsgrond c.q. ontwikkelingslocatie gesitueerd op toplocatie aan de rijksweg A1 te Barneveld. Het terrein wordt ontsloten via een gezamenlijke ontsluitingsweg op de Harselaarseweg alsmede via een gezamenlijke weg op de Nijverheidsweg. Het geheel is gelegen op het bedrijventerrein “De Harselaar”. Bedrijventerrein “De Harselaar” is centraal gelegen in het hart van Nederland. Deze ligging geeft bedrijven die nationaal alsmede internationaal opereren een prima uitgangspunt om alle windstreken te bestrijken. Het geheel heeft een directe ligging nabij de op-/en afritten van de Rijksweg A1 (Hengelo - Amsterdam) en de Rijksweg A30 (Ede - Barneveld).

Beschikbaar totale bruto oppervlakte
Perceel A circa 8.100 m²
Perceel B circa 15.000 m²
Perceel C circa 3.850 m²
Totaal circa 26.700 m²

Kadastrale informatie en oppervlakte:
Voorthuizen, sectie H, nummer 2354
Voorthuizen, sectie H, nummer 2440 gedeeltelijk
Voorthuizen, sectie H, nummer 2008 gedeeltelijk
Voorthuizen, sectie H, nummer 2009 gedeeltelijk

Bestemmingsplan:
Op onderhavig locatie is de bestemming “Bedrijventerrein” van toepassing en mogen bedrijven zich huisvesten tot de milieu categorieën 2 - 4.2. Het bebouwingspercentage binnen het bouwvlak mag niet meer bedragen dan 80%, maximale goot-, bouwhoogte (m) bedraagt 20 meter;

Onderzoek erfdienstbaarheden
Kettingbedingen, erfdienstbaarheden en kwalitatieve verplichtingen worden in kaart gebracht.

Milieu
Een verkennend bodemonderzoek met positieve conclusie is beschikbaar. Koper kan mogelijk, voor diens rekening, ‘een aanvullend onderzoek’ laten uitvoeren.

Gebruikersmogelijkheden
Het maximum bebouwingspercentage van de industriegrond is 80%. De minimale en maximale bouwhoogtes zijn afhankelijk van de locatie binnen het gebied.

Verkoopcondities

Vraagprijs
Prijs op aanvraag.

Aanvaarding
In overleg.

Waarborgsom:
Tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van koper wordt door deze uiterlijk op nader te bepalen datum gestort als waarborgsom in handen van de notaris (nader te bepalen) op diens bankrekening een bedrag van € 10% van de koopsom. Deze waarborgsom zal in mindering van de koopsom strekken. Over deze waarborgsom wordt door verkoper geen rente vergoed. Als de notaris over de waarborgsom rente vergoedt, komt deze rente aan koper toe.

Zekerheidsstelling
Bankgarantie / waarborgsom ter grootte van 10 % van de koopsom, exclusief BTW.

Notaris
Door verkoper te bepalen.

Koopovereenkomst
NVM-koopovereenkomst.

Deze informatie is aansluitend bedoeld om mogelijke interesse aangaande de aankoop van het onroerend goed te evalueren.

Alle door ons verstrekte informatie is geheel vrijblijvend. Alle gegevens zijn met zorg samengesteld en uit ons inziens betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.

De verkoper en Midden Nederland Bedrijfsmakelaars B.V. sluiten iedere aansprakelijkheid met betrekking tot correctheid, volledigheid en/of inhoud van deze gegevens uit de verkoopbrochure uit.

Kenmerken

Overdracht

  • StatusBeschikbaar
  • VraagprijsPrijs op aanvraag

Indeling

  • Soort ObjectBouwgrond
  • Perceeloppervlakte41.290 m2

Bouwvorm

  • BouwvormNiet van toepassing

Overig

  • In units vanaf26.700 m² bouwgrond
  • LocatieBEDRIJVENTERREIN