Skip to content

Wat is Duokoop?

Wat is Duokoop?

Met Duokoop koopt u de woning en pacht u de grond. Voor de pacht betaalt u een maandelijkse vergoeding. Dit bedrag wordt gecorrigeerd met inflatie, net als bij huur. Het verschil is dat de canon wel fiscaal aftrekbaar is. Sinds 1 januari 2013 moet de hypotheek in 30 jaar volledig worden afgelost. Hierdoor bouwt u een vermogen op van circa 67% van de waarde van de woning. Bij verkoop profiteert u voor 67% mee van de waardeontwikkeling. Duokoop kan een koopwoning binnen uw bereik brengen. Duokoop is geschikt om de overwaarde van een woning op verantwoorde wijze verzilverd te krijgen.

Wat zijn de voorwaarden voor Duokoop?

Bij Duokoop wordt dat de koopsom lager. Hierdoor wordt het in veel gevallen mogelijk om de woning met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) te financieren. Uw rentevoordeel loopt daarmee op. Omdat u geen eigenaar van de grond bent, kunt u daar ook niet over aflossen. Zo hebt u aanzienlijk lagere maandlasten bij Duokoop.

  • Bij Duokoop is erfpachtrecht voor onbepaalde tijd.
  • Er is een maandelijkse vergoeding voor het gebruik van de grond verschuldigd. Dit heet canon. Het canonbedrag wordt jaarlijks aangepast aan de ontwikkeling van het algemene prijsniveau op basis van de Nederlandse Consumenten Prijs Index-cijfer (CPI).
  • De grond kan te allen tijde door u als erfpachter worden gekocht tegen de getaxeerde marktwaarde.
  • De grondwaarde en het canonbedrag worden na een periode van 30 jaar herzien.

Hoe ziet de financiering eruit bij Duokoop?

Met Duokoop wordt de woning gesplitst in grond en stenen. De koper verkrijgt bij Duokoop het erfpachtrecht (en opstalrecht als het een grondgebonden woning betreft) van het perceel waarop de opstallen zijn gesticht. Dit is met inbegrip van eigendom van die opstallen. De Nationale Grondbank N.V. koopt de ondergrond, waarop het erfpachtrecht ten behoeve van de koper is gevestigd. Elke partij betaalt zijn deel van de koopprijs. Hierdoor hoeft u alleen de opstal te financieren. De grond koopt u niet, dus deze hoeft u ook te financieren. U betaalt hiervoor in maandelijkse termijnen een canonbedrag. De periodieke betalingen voor erfpacht zijn aftrekbaar.

Welke condities gelden er?

Sinds 1 januari 2013 zijn de regels voor de hypotheekrenteaftrek veranderd. Om in aanmerking te komen voor hypotheekrenteaftrek moet de hypothecaire lening minimaal annuïtair worden afgelost. Voor hypotheken die zijn afgesloten vóór 1 januari 2013 gelden de nieuwe regels niet, tenzij de hypotheek wordt verhoogd. In dat geval geldt dat het extra leningdeel ook annuïtair moet worden afgelost. Hebt u vragen? Bel de onafhankelijke hypotheekadviseur van Midden Nederland Hypotheken voor een gratis en vrijblijvend oriënterend gesprek.