Skip to content

Echtscheiding en uw hypotheek

Echtscheiding en boedelverdeling

Bij een relatie horen gezamenlijke bezittingen. Als een relatie wordt beëindigd, moeten deze spullen worden verdeeld. Dat heet boedelverdeling. De juridische manier waarop de spullen worden verdeeld is afhankelijk van de manier waarop u hebt samengeleefd. Gehuwd, samenwonend of geregistreerd partnerschap.

Verdelen waarde van de woning en uw hypotheek

Degene die de woning krijgt toebedeeld kan de vertrekkende partner uitkopen. Naast het toebedelen van bezittingen is er de mogelijkheid tot het verhogen van de hypotheek. Hiermee kunt u uw ex-partner ook uitkopen. De hypotheekrente van de tweede hypotheek is dan fiscaal aftrekbaar. Het kan ook voorkomen dat de waarde van de woning niet hoger is dan de bijbehorende hypotheek. In dat geval werkt het exact omgekeerd: de vertrekkende partner moet in dit voorbeeld aan de achterblijvende partner de helft van het verlies betalen. De schuld is immers hoger dan de waarde van de woning.

Alimentatie en een hypotheek

De meest draagkrachtige partner betaalt alimentatie aan de minst draagkrachtige partner of aan een kind. Indien er partneralimentatie wordt ontvangen of betaald, dan heeft dit consequenties voor de mogelijkheden om een hypotheek af te sluiten. Ontvangt u partneralimentatie, dan beschouwen hypotheekverstrekkers dit als inkomen. De hypotheek wordt hierop gebaseerd. Zij doen dat voor de periode dat de alimentatie wordt ontvangen. Omgekeerd: betaalt u partneralimentatie, dan wordt dit bedrag verrekend met uw inkomen. Hierdoor kunt u minder lenen. Kinderalimentatie wordt nooit als inkomen beschouwd en heeft dus geen invloed op een hypotheek.

Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid hypotheek bij echtscheiding

Hebt u de hypotheek samen afgesloten? Dit betekent dat beide partners hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de betaling van de hypotheeklasten. Als u hebt bepaald wie in de woning blijft wonen, regelt u dat de hypotheek op één naam komt te staan. De ex-partner wordt dan uitgeschreven. Dit betekent dat de ex-partner niet meer hoofdelijk aansprakelijk is voor de lening. Degene die de woning toebedeeld heeft gekregen, moet dan alleen de hypotheeklast betalen. Voor de beoordeling van het verzoek tot ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid zal de geldverstrekker een aantal gegevens
willen zien, namelijk:

  • De conceptakte van verdeling;
  • het echtscheidingsconvenant (indien gehuwd geweest);
  • de echtscheidingsbeschikking (indien gehuwd geweest);
  • het bewijs van inschrijving echtscheiding Burgerlijke Stand (indien gehuwd geweest);
  • een recente loonstrook en werkgeversverklaring;
  • het taxatierapport of WOZ-beschikking.

Levensverzekeringen en echtscheiding

Eventuele levensverzekeringen kunnen veelal worden voortgezet door de echtgenoot aan wie de echtelijke woning inclusief de hypothecaire geldlening is toebedeeld. De andere echtgenoot krijgt dan de helft van de overwaarde van de woning en de helft van de afkoopwaarde van de levensverzekering. Bij een overlijdensrisicoverzekering vindt geen waardeopbouw plaats. Om die reden kiezen echtgenoten er vaak voor deze verzekering te beëindigen. Toch kan het zinvol zijn een overlijdensrisicoverzekering voort te zetten. Dit geldt met name als deze verzekering is afgesloten op het leven van de onderhoudsplichtige echtgenoot. Indien deze echtgenoot komt te overlijden, vervalt de aanspraak van de andere echtgenoot op kinderalimentatie en partneralimentatie. In de regel leidt dat tot een terugval in inkomen. Deze terugval deels kan worden opgevangen door de uitkering uit hoofde van een overlijdensrisicoverzekering.