Skip to content

Energielabel voor uw bedrijfspand

Per 1 januari 2023 moet ieder kantoor groter dan 100 m2 minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een Energie-Index van 1,3 of beter. Voldoet het pand niet aan de eisen per 1 januari 2023, dan mag u het niet meer als kantoor gebruiken. De bedrijfsmakelaar van MNM legt de regels uit.

Bedrijfspanden te huur en te koop

De verplichting geldt niet voor kantoorruimte gebruikt voor nevenfuncties (in dat geval heeft minder dan 50% van het gebruiksoppervlak een kantoorfunctie). Ook voor monumenten, met uitzondering van beschermde stads- en dorpsgezichten, geldt de verplichting om energielabel C te hebben op 1 januari 2023 niet. En ook niet voor panden die binnen 2 jaar zullen worden gesloopt of getransformeerd of onteigend.

Welke bedrijfspanden moeten een energielabel hebben?

Een (utiliteits)gebouw moet op het moment van verkoop, verhuur of oplevering voorzien zijn van een energielabel. Het energielabel is verplicht bij bedrijfspanden met (één van) de gebruiksfuncties: kantoor, klinische en niet-klinische gezondheidszorg, bijeenkomst, onderwijs, sport (verwarmd en matig verwarmd), logies, cel- en winkelfunctie.

Bedrijfspanden die niet verplicht zijn tot een energielabel

Hierop zijn uitzonderingen. Voor monumenten, zoals bedoeld in de Monumentenwet of in de provinciale of gemeentelijke monumentenverordening, geldt de plicht om een energielabel te hebben niet. Net als voor alleenstaande gebouwen met een gebruiksoppervlakte kleiner dan 50 m2, een gebouw dat in gebruik is voor erediensten en/of religieuze activiteiten (kerk en/of moskee), een gebouw dat is onteigend om te worden gesloopt, een tijdelijk gebouw met een gebruiksduur van maximaal 2 jaar en een gebouw waar geen energie wordt gebruikt om het binnenklimaat te regelen (trekkershut of gite).

Gebouwen met combinaties van gebruiksfuncties

En als een pand twee gebruiksdoelen heeft? Bijvoorbeeld een winkel met erboven een woonhuis. Indien beide delen een eigen in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) geregistreerd adres hebben, is voor elk deel van het pand een apart label nodig, namelijk een energielabel voor het woonhuis en een energielabel voor een utiliteitsgebouw voor de winkel. In de BAG moet het pand dan wel gesplitst zijn, zodat beide functies een eigen code (VBO-ID) hebben. Deze code is nodig om een energielabel op te registreren. Voor het energielabel voor de winkel moet een gecertificeerde EPA-adviseur een Energie-Index opstellen. Voor het woonhuis kan de eigenaar van de woning het label aanvragen via energielabelvoorwoningen.nl, of een Energie-Index voor woningen laten opstellen.

Nieuwbouw van een bedrijfspand: wie moet het label aanvragen?

De aannemer of projectontwikkelaar is in principe verplicht bij oplevering een energielabel te overhandigen. Dit geldt niet als de opdrachtgever al eigenaar van de bouwgrond was. De toelichting bij artikel 2.1, tweede lid, van de BAG hierbij is: β€˜In het geval dat een eigenaar van het bouwterrein opdracht heeft gegeven voor de bouw van het gebouw en vanaf het begin de zeggenschap heeft over de bouw van dat gebouw, dan is die eigenaar zelf verantwoordelijkheid voor de aanwezigheid van een energielabel bij de oplevering van dat gebouw.’ Voor het opstellen van een energielabel voor utiliteitsbouw schakelt u een EPA-U-adviseur in. De bedrijfsmakelaar van Midden Nederland Makelaars helpt u graag bij het aanvragen van een energielabel.