Skip to content

Hoe zorgt een hogere hypotheekrente voor een lagere maximale hypotheek?

Na een sterke stijging van de hypotheekrente in 2022, zijn de hypotheekrentes in 2023 stabiel gebleven. Begin juli was er toch weer een stijging van de rentestand bij sommige banken. Door een stijgende rente daalt het bedrag dat u maximaal aan hypotheek kunt krijgen. Hoe zit dat precies?

Online kunt u berekenen wat u op basis van uw inkomen ongeveer aan hypotheek kunt krijgen. Voor een nauwkeurige berekening maakt u een afspraak met een hypotheekadviseur. Ga niet uit van een online berekend bedrag in uw zoektocht naar een koopwoning. Na een adviesgesprek met de adviseur weet u wat u kunt bieden en kunt u gericht zoeken naar een (volgende) koopwoning.

Waar is de maximale hypotheek van afhankelijk?

De belangrijkste factor bij het berekenen van de maximale hypotheek is de hoogte van uw inkomen. Door een stijging van het inkomen kunt u meer aan hypotheek krijgen. Er zijn ook andere factoren die een grote invloed hebben. Het hebben van schulden of het moeten betalen van alimentatie verlaagt de maximale hypotheek. Ook het privé leasen van een auto zorgt voor een verlaging van het maximale leenbedrag. De rentestand op dat moment heeft ook invloed, net als de gekozen rentevaste periode.

Hoe zorgt een hogere hypotheekrente voor een lagere maximale hypotheek?

Banken en hypotheekadviseurs hebben een berekeningsmethode waarmee het maximale hypotheekbedrag voor u kan worden bepaald. Het uitgangspunt is het bruto inkomen. Samen met nog andere factoren wordt berekend wat u beschikbaar hebt om uit te geven aan hypotheeklasten. Door een hogere rente gaat een groter deel van uw bestedingsruimte op aan rentelasten. Wat u aan rente uitgeeft, kunt u niet meer besteden aan aflossingen. Een logisch gevolg is dat u minder kunt lenen. Uw hypotheekadviseur kan samen met u bepalen wat de verstandigste strategie is bij het kiezen van een rentevaste periode. Deze keuze heeft namelijk ook weer invloed op wat u maximaal kunt lenen.

Uw maximale hypotheek verhogen kan op meerdere manieren

Er zijn manieren om zelf invloed uit te oefenen op wat u aan hypotheek kunt krijgen met uw inkomen. Lees de volgende tips door, voordat u een hypotheek gaat aanvragen:

  • Krijg inzicht in uw BKR registraties – Bij het BKR (Bureau Krediet Registratie) hebt u het recht om uw gegevens op te vragen. Dit kunt u via de website van het BKR regelen. Openstaande leningen, maar ook een privé lease contract en zelfs het maximale bedrag dat u rood mag staan bij de bank (ook als u hier geen gebruik van maakt) hebben invloed op uw maximale leencapaciteit.
  • Financier verduurzaming – U kunt maximaal de getaxeerde woningwaarde financieren in een hypotheek. Wilt u echter investeren in verduurzaming van de woning, dan hebt u meer financieringsruimte. Mits uw inkomen dat toelaat kunt u tot 106% van de woningwaarde lenen.
  • Wist u dat u uw eindejaarsuitkering en het vakantiegeld mee kunt nemen in de berekening van uw maximale hypotheek? In sommige gevallen kunt u zelfs een overwerkvergoeding meenemen.
  • Breek uw telefoonabonnement open – Een abonnement waarbij een ‘gratis’ telefoon zit, zorgt voor een BKR registratie als de telefoon meer waard was dan €250 bij het afsluiten. Hebt u een dergelijk abonnement? Neem dan contact op met uw telecomprovider om de restantschuld in één keer te betalen. Door deze actie wordt de lening op uw naam beëindigd.

Laat u, voordat u een concreet bod op een woning gaat uitbrengen, goed voorlichten door een hypotheekadviseur. Samen kunt u uw financiële mogelijkheden in kaart brengen en komt u achteraf niet voor onaangename verrassingen te staan.

Gepubliceerd op 24 augustus 2023