Skip to content

De jubelton komt te vervallen

In het regeerakkoord staat dat er een einde komt aan de eenmalige belastingvrije schenking voor de eigen woning van €106.671. Op 1 maart is bekend geworden dat de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning per 1 januari 2023 fors wordt verlaagd naar €27.231.

Schenking

Sinds 2017 is het voor ouders mogelijk hun kinderen een schenking te doen van € 100.000. Na het eerste jaar is besloten dat de schenking aan iedereen kon worden gegeven. De zogenoemde ‘jubelton’, die in 2022 door inflatiecorrectie € 106.671 bedraagt, kan alleen onder bepaalde voorwaarden belastingvrij worden geschonken. Zo moet de ontvanger tussen de 18 en 40 jaar oud zijn en mag het alleen worden gebruikt om een woning te kopen, te verbeteren of te onderhouden, een woningschuld of restschuld van een verkochte eigen woning af te lossen, of voor het afkopen van rechten van erfpacht, opstal of beklemming. Deze schenking moet binnen drie achtereenvolgende jaren worden besteed.

Vermogensongelijkheid

Deze schenking is destijds in het leven geroepen om extra geld naar de woningmarkt te brengen. Dat was in die tijd heel hard nodig. Maar werd ook gebruikt om hypotheken af te lossen van woningen die ‘onder water’ stonden. Tegenwoordig ziet de woningmarkt er behoorlijk anders uit en is het de vraag of de schenking wellicht meer kwaad doet dan oplost. Zo zou de jubelton de huizenprijzen opdrijven omdat er makkelijker meer geboden kan worden. Daarnaast werkt deze schenking vermogensongelijkheid in de hand en is het voor een groep die geen vermogende ouders heeft bijna onmogelijk aan een woning te komen.

Wilt u nog gebruik maken van de regeling, dan is het wellicht raadzaam hier niet te lang mee te wachten.

Gepubliceerd op 25-04-2022