Skip to content

Kostengrens NHG wordt verhoogd naar € 405.000

De prijzen van koopwoningen stegen het afgelopen jaar tot recordhoogte terwijl de vraag naar betaalbare (koop)woningen onverminderd groot blijft. De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) draagt bij aan verantwoorde toegang tot een hypotheek en daarmee tot een koopwoning. Met een hypotheek met NHG lopen consumenten minder risico’s op hun hypotheek en profiteren zij meestal van een rentekorting op de hypotheek. Ook faciliteert NHG woningbehoud en oplossingen bij mogelijke betaalproblemen van de hypotheek. Zo biedt NHG een vangnet op het moment dat huishoudens door baanverlies of echtscheiding niet meer aan de betalingseisen van hun hypotheekverstrekker kunnen voldoen. Daarnaast richt NHG zich op het mogelijk maken van verduurzaming van woningen en draagt zij bij aan betere processen in de hypotheekketen. Daarmee is NHG een belangrijke speler op de hypotheekmarkt.

De kostengrens wordt per 1 januari 2023 verhoogd naar € 405.000. Voor een hypotheek waarbij aanvullende energiebesparende voorzieningen worden meegefinancierd is de kostengrens 6% hoger, namelijk € 429.300. Op dit moment bedraagt de kostengrens € 355.000 zonder energiebesparende voorzieningen en € 376.300 met energiebesparende voorzieningen. Door de forse verhoging van de NHG-kostengrens naar €405.000 wordt het bereik van NHG komend jaar groter en blijft een NHG-hypotheek toegankelijk voor veel kopers van een woning.

 

Gepubliceerd op 12-10-2022