Skip to content

Weten wat uw pand waard is?

Bedrijfspanden taxeren. Dat is een vak apart. Daarom verwijzen banken en accountants naar de gespecialiseerde bedrijfstaxateurs van Midden Nederland Bedrijfsmakelaars. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom u de waarde van een bedrijfspand wilt weten. U heeft zo’n taxatie bijvoorbeeld nodig voor de financiering van een pand, maar u kunt ook denken aan een bepaling van de huurwaarde, de beleggingswaarde of een balanswaardebepaling voor ondernemers die een pand van zakelijk naar privΓ© willen overhevelen of een nalatenschap.

Bij de taxatie van een bedrijfspand wordt naar tal van facetten gekeken. Denk bijvoorbeeld aan de grootte en inhoud van het pand, de waarde van de grond, de ligging en de locatie, de bouwkundige staat, de bodemsituatie, de alternatieve aanwendbaarheid van een locatie en transacties van vergelijkbare bedrijfspanden in de omgeving. Onze marktkennis en toegang tot NVM-databanken zijn daarbij zeer waardevol.

Alle taxatierapporten van Midden Nederland Bedrijfsmakelaars worden beoordeeld door een tweede taxateur. Dat geeft u een extra garantie dat de waarde van uw bedrijfspand zorgvuldig getaxeerd is. Midden Nederland Bedrijfsmakelaars voldoet voor taxaties aan alle eisen van het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT).