Skip to content

Duurzaam wonen met zonnepanelen

Zonne-energie is de belangrijkste energiebron op aarde en is oneindig beschikbaar. Waarom gebruiken we deze bron dan niet massaal voor het opwekken van energie? Voordat overgegaan wordt tot de aanschaf van zonnepanelen is het wellicht goed antwoord te geven op de meest gestelde vragen.

Duurzaam wonen door aanschaf zonnepanelen

Als bewoners van de wereld zijn we ons er met z’n allen steeds meer van bewust dat het belangrijk is om duurzaam met de wereld om te gaan. Innovatieve oplossingen helpen ons hierbij. Slimme energiemeters, spaarlampen en groene stroom zijn slechts enkele voorbeelden van innovaties die ons huis een beetje ‘groener’ kunnen maken. Ook zonnepanelen zijn een goede manier om uw huis duurzaam te maken.

Hoe werkt een zonnepaneel eigenlijk?

Zonnecellen zijn meestal gemaakt van silicium. Silicium bestaat uit twee lagen. Onder invloed van licht loopt er tussen de twee lagen silicium een elektrische stroom. Zonnepanelen zetten de energie van de zon (daglicht) om in energie. In een zonnepaneel worden een aantal zonnecellen geschakeld en bij elkaar geplaatst tussen een glasplaat en een kunststof plaat, die vaak blauw of zwart van kleur zijn.

Wat levert een zonnepaneel op uw huis financieel op?

Berekend over de levensduur van zonnepanelen is de prijs per kilowattuur goedkoper dan de prijs die u per kilowattuur betaalt aan de energieleverancier. Op termijn bent u dus goedkoper uit. Momenteel is de terugverdientijd ongeveer 7 jaar, maar dit is afhankelijk van de kwaliteit van het zonnepaneel. Voer altijd een vergelijking van zonnepanelen uit om een beeld te krijgen van de kosten en opbrengsten van een zonnestroominstallatie in uw situatie.

Heeft zonne-energie op de Veluwe wel zin?

De Veluwe met plaatsen als Barneveld, Voorthuizen, Nijkerk, Putten, Ermelo en Harderwijk is natuurlijk niet een regio met vele zonuren per dag. Dus een terechte vraag. Zonnepanelen werken echter niet alleen wanneer de zon volop schijnt, maar wekken al energie op van het daglicht. Wolken houden slechts een deel van het zonlicht tegen, de rest van de stralen verspreiden zich. Een zonnepaneel werkt dus ook bij bewolkt weer. De opbrengst is wel het hoogst bij helder weer. Wekt u meer stroom op dan u gebruikt? Dan wordt deze opgeslagen in een accu of kan worden teruggeleverd aan de energiemaatschappij.

Hoeveel zonnepanelen heb ik nodig op mijn huis?

Dat is afhankelijk van hoeveel stroom u wilt opwekken en hoeveel ruimte (fysiek en financieel) u daarvoor beschikbaar hebt. Een zonnestroominstallatie is bovendien modulair op te bouwen. U kunt klein beginnen en later (stapsgewijs) uitbreiden.

Wat is de beste plaats voor een zonnepaneel op het dak van mijn huis?

De opbrengst van een zonnepaneel is niet alleen afhankelijk van de grootte van de installatie. Ook de hellingshoek van het dak en de ligging van het dak ten opzichte van de zon zijn bepalend. Als de hellingshoek tussen de 20 en 60 graden ligt en de collector op het zuiden is gericht, is de opbrengst optimaal. Andere hellingshoeken en oriëntaties leiden tot opbrengstverliezen. Daarnaast moet het dakvlak vrij zijn van schaduw (denk aan bomen, schoorstenen, dakkapellen, etc). Schaduwwerking beïnvloedt de opbrengst van het gehele systeem negatief. Zorg dat de installateur hiernaar kijkt voordat er een offerte wordt uitgebracht.

Hoe worden zonnepanelen op het dak van mijn huis geplaatst?

Er wordt een elektriciteitskabel – vanuit de panelen – door het dakbeschot gevoerd naar de omvormer. Vervolgens gaat de elektriciteitskabel naar de meterkast. Wanneer er een opbrengstsubsidie is gegeven, wordt een brutoproductmeter geplaatst. Deze registreert hoeveel energie is opgewekt. De teruglever-/elektrameter registreert alleen de energie die gevraagd is van het elektriciteitsnet. Zonnepanelen zijn een mooie vorm van duurzaam wonen en er gelden zelfs een aantal subsidieregelingen voor het plaatsen van zonnepanelen. Informeer hier eens naar, het kan u een hoop geld besparen. Het gebruiken van zonne-energie heeft absoluut de toekomst! De makelaar van MNM in Barneveld, Voorthuizen, Nijkerk, Putten, Ermelo en Harderwijk helpt u graag.