Skip to content

Jaap Ridderhof aan het woord over onder andere functiewijziging en 'rood voor rood'

Op 2 juli 2020 vond de VAB expertmeeting plaats over financiën en fiscaliteiten bij Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB). Financiële aspecten kunnen een grote rol spelen bij de sloop of herbestemming van vrijkomende agrarische bebouwing. Jaap Ridderhof was hierbij één van de gastsprekers. Jaap vertelde onder andere over functiewijziging, ‘rood voor rood’ ook wel bekend als de inzet van sloopmeters (bouwrechten).

In onderstaande video vindt u alle informatie over functieverandering en taxatie.