Skip to content

Kopen van een nieuwbouwhuis

Kopen van een nieuwbouwhuis

Minder onderhoud aan een nieuw huis

Een nieuwbouwhuis heeft voor veel mensen vooral voordelen. U hebt veel minder onderhoud aan uw huis. Het huis voldoet aan de nieuwste veiligheidseisen en het huis is doorgaans goed geïsoleerd en daardoor energiezuiniger. Een nieuwbouwhuis vergt echter ook de nodige aandacht. Vanaf het slaan van de eerste paal tot aan de oplevering moet u betrokken zijn. Zo zorgt u ervoor dat de bouw van uw huis slaagt.

Afspraken nakomen bij bouw nieuw huis

Zorg dat u regelmatig de bouwplaats oploopt. Zo kunt u controleren hoe de bouw verloopt en of het bouwbedrijf de gemaakte afspraken nakomt. Zitten de stopcontacten op de juiste hoogte? Draait de deur de juist kant op? Zit de waterafvoer in de badkamer op de juiste plek? Dit is hét moment om er nog iets aan te doen, mochten afspraken niet worden nagekomen tijdens het bouwen van uw huis.

Schakel bouwkundig expert in

Accepteer ook dat u niet overal verstand van hebt. Bouwtechnische zaken zijn vaak complex van aard. Schakel daarom een expert in. Is de fundering goed geplaatst? Zijn de leidingen goed gelegd? Geldt dat ook voor de vloerverwarming? Laat tijdens de bouw van uw huis een bouwkundig expert langskomen om die punten te checken waarmee u geen ervaring hebt.

Vraag de bouwkundig expert gedurende de gehele periode van de bouw van uw huis, maar ook tijdens de oplevering van het huis. Dat is namelijk het moment dat een lijst wordt gemaakt met alle gebreken. Die gebreken worden vervolgens gemeld in het opleveringsrapport. Zodra u uw handtekening onder die lijst zet, gaat u akkoord met alles wat daarop staat. Komen er later andere gebreken aan het licht, dan loopt u het risico dat u de kosten voor reparatie niet meer kunt verhalen.

Pas op voor meerwerk bij nieuwbouwhuis

Let erop dat een nieuwbouwhuis gevoelig is voor meerwerk. Iedere aanpassing kost extra geld. Een uitbouw, een zolderraam, een dakkapel. Maar ook verleggen van leidingen en aansluitingen is meerwerk. Het is goed om u daarvan bewust te zijn. Om de kosten uit meerwerk te beheersen, kunt u de meerwerklijst van het bouwbedrijf opvragen en zo uw eigen prioritering bijstellen. Pas ook op voor woekerprijzen. Tijdens de bouw van het huis bent u snel geneigd ‘ja’ te zeggen tegen een veel te hoge prijs, omdat de druk hoog is. Maar soms is het toch voordeliger om de aanpassing in een later stadium uit te voeren door een ander bouwbedrijf, tegen een veel lager tarief.

Overschrijden bouwtermijn bij nieuwbouwhuis

Wachten duurt vaak lang en helemaal als het om uw droomhuis gaat. De bouw van een huis kan zo een jaar in beslag nemen. De datum in de koopovereenkomst van het huis geeft zekerheid. Deze datum vertelt hoe lang de bouw van de woning mag duren. Wel zijn er altijd onvoorziene factoren waardoor de bouw stil kan komen te liggen. Feest- en vakantiedagen, maar ook strenge vorst kan de bouw voor een periode stilleggen. Heeft het bouwbedrijf de termijn onrechtmatig overschreden, dan hebt u recht op een schadevergoeding. Wanneer u hiervoor in aanmerking komt, staat vastgelegd in de koopovereenkomst van het huis.

Hersteltermijn verborgen gebreken in uw koophuis

Ondanks dat u voor en tijdens de bouw van uw huis zeer betrokken bent geweest en tijdig hebt bijgestuurd, kan het zijn dat er na oplevering toch nog gebreken boven water komen. U hebt dan nog zes maanden de tijd om deze gebreken te melden. Het bouwbedrijf is dan verplicht deze alsnog te herstellen. Voor verborgen gebreken – gebreken die niet eerder ontdekt hadden kunnen worden – blijft de aannemer nog 5,5 jaar aansprakelijk. Voor ernstige gebreken, zoals constructiefouten, is dit zelfs 20 jaar.