Skip to content

‘Meer huizen voor eigen inwoners van de dorpen’

Gemeenten kunnen vanaf volgend jaar waarschijnlijk meer huizen toewijzen aan eigen inwoners. Dat moet het makkelijker maken voor starters of mensen met een cruciaal beroep om een huis te vinden in gemeenten zoals Barneveld.
Nieuw is ook dat gemeenten huurhuizen mogen ‘reserveren’ voor mensen met een cruciaal beroep. Gemeenten mogen zelf bepalen welke beroepen cruciaal zijn. Te denken valt bijvoorbeeld aan politieagenten, leraren of zorgmedewerkers.

Koopwoningen

De herziene Huisvestingswet heeft mogelijk ook gevolgen voor mensen die een huis willen kopen of verkopen. Gemeenten mogen namelijk als de wet wordt aangenomen óók koopwoningen toewijzen aan eigen inwoners. Het gaat daarbij om koopwoningen met een vraagprijs tot 355.000 euro, de NHG-grens.

“Op zich is dit een goede ontwikkeling”, zegt makelaar Gerben Hartkamp van Midden Nederland Makelaars. “Het toewijzen van woningen aan eigen inwoners draagt bij aan de leefbaarheid in onze gemeente. Met name in de wat kleinere kernen is het voor jongeren lastig om een huis te bemachtigen, terwijl zij voor de toekomst van die dorpen heel belangrijk zijn.”

Nieuwbouw

In de praktijk gebeurt het bij nieuwbouwwoningen al dat geprobeerd wordt om vooral te verkopen aan eigen inwoners, geeft Hartkamp aan. “Er is zoveel vraag naar nieuwe huizen, dat we nieuwbouw niet op Funda zetten maar aanbieden via lokale advertenties en mailings naar lokale woningzoekers in ons bestand.”

Bij bestaande koopwoningen zijn er nog wel wat vraagtekens. “Wat dat betreft  moet de regeling nog wat verder uitgewerkt worden. Ook willen verkopers natuurlijk een zo hoog mogelijke opbrengst van hun woning en zijn zij gebaat bij zoveel mogelijk potentiële kopers. Als je alleen mag verkopen aan inwoners uit Barneveld, kan dat de verkoopprijs drukken. We volgen deze ontwikkelingen daarom op de voet en zullen er als het nodig is over in gesprek gaan met de gemeente.” De Eerste en Tweede Kamer moeten nog instemmen met de wet.