Skip to content

Win een ballonvaart!

MNM heeft een nieuwe nieuwsbrief! Vier de lancering van de nieuwsbrief met ons mee! Speciaal voor deze eerste nieuwsbrief hebben wij een winactie opgezet waarbij lezers de kans krijgen om een ballonvaart te maken.

Hoe u kunt winnen?
U doet automatisch mee met de winactie. Binnen 14 dagen wordt de winnaar gemaild!

De actievoorwaarden leest u onderaan deze pagina.

* Deelname-/actievoorwaarden

 1. Deelname aan deze actie is kosteloos.
 2. De actie loopt tot 7 april 2022.
 3. Medewerkers van Midden Nederland Makelaars B.V. zijn uitgesloten van deelname aan acties.
 4. Midden Nederland Makelaars is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de acties zonder opgaaf van reden stop te zetten.
 5. U gaat akkoord met een foto als winnaar in MNM media.

Persoonsgegevens

 1. Persoonsgegevens van deelnemers worden enkel gebruikt om winnaars te informeren.
 2. Persoonsgegevens van deelnemers kunnen intern worden gebruikt voor het aanmelden van de nieuwsbrief van Midden Nederland Makelaars, indien hier in de actie toestemming voor is gegeven.
 3. Op alle acties is Nederlands recht van toepassing.

Winnaar

 1. De winnaar wordt uiterlijk 7 april bekend gemaakt.
 2. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd, de winnaar van de actie krijgt persoonlijk bericht en het wordt via de socialmediakanalen gepubliceerd.
 3. Wanneer de winnaar zich niet binnen een week na bekendmaking meldt, wordt er een nieuwe winnaar aangewezen.
 4. Midden Nederland Makelaars is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.
 5. Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.