Skip to content

Close up photo of handshake. Broker giving keys of new house

Woning verkocht – wanneer is de verkoop definitief?

Nadat u mondeling akkoord bent gegaan met een bod van de koper is de verkoop van uw woning nog niet definitief. Een mondeling akkoord is namelijk niet voldoende voor het kopen of het verkopen van een woning. Wanneer heeft u als verkoper wel zekerheid?
Bij het kopen en verkopen van een woning gaat het om grote financiële belangen. Daarom staat onze makelaar u bij om het proces goed te bewaken.

Waarom geldt het schriftelijkheidsvereiste?

Het is wettelijk vastgelegd dat een mondelinge aankoop van een woning door een natuurlijk persoon niet rechtsgeldig is. Als een rechtspersoon de aankoop doet, geldt dit wettelijke schriftelijkheidsvereiste niet. De makelaar maakt meestal een koopcontract dat getekend moet worden door de koper(s) en de verkoper(s). Een mondelinge overeenstemming is dus pas de eerste stap in het (ver)koopproces.

Wat staat er in de koopovereenkomst?

In de koopovereenkomst worden de gemaakte afspraken tussen verkoper en koper vastgelegd. De koper laat bijvoorbeeld een voorbehoud opnemen. Met dit voorbehoud kan de koper nog onder het contract uit als bijvoorbeeld de financiering niet lukt. Of de koper laat de definitieve koop nog afhangen van de uitkomsten van een bouwkundige keuring. De datum van overdracht wordt ook schriftelijk vastgelegd en er wordt een zekerheidsstelling (bankgarantie/waarborgsom) opgenomen voor verkoper (vaak) ter hoogte van 10% van de koopsom. Daarnaast kunnen er andere afspraken gemaakt worden tussen partijen in de koopovereenkomst. Na het tekenen van de koopovereenkomst is de verkoop definitief voor de verkopers. De kopers kunnen nog wel onder het contract uit.

Kopers hebben een bedenktijd

Nadat de kopers het door alle partijen ondertekende koopcontract hebben ontvangen, hebben ze nog recht op drie dagen wettelijke bedenktijd. In deze dagen kunnen de kopers zonder opgave van reden nog onder het contract uit. De bedenktijd gaat in om 00.00 uur na het ontvangen van het getekende exemplaar.

Welke voorbehouden kunnen er onder andere worden opgenomen?

Het meest gebruikte voorbehoud in een koopcontract is het financieringsvoorbehoud. Na het tekenen van het koopcontract heeft de koper  dan nog 4 tot 6 weken voor het regelen van de hypotheek. Er komt een uiterste datum in het contract. Tot deze datum heeft de koper de tijd om de financiering te regelen. Na het bereiken van deze datum is de koop definitief. Ook als de koper niet heeft aangegeven dat de financiering wel of niet rond is. Een ander veel gebruikt voorbehoud is het nog afwachten van de uitkomsten van een bouwkundige keuring.

De handtekening bij de notaris

Op de datum van de overdracht wordt de leveringsakte ondertekend bij de notaris. Hierbij zijn de kopers en de verkopers aanwezig. In de leveringsakte is vastgelegd wie de nieuwe eigenaar van het huis wordt. De verkopers dragen het eigendom hiermee over aan de kopers. De akte is opgesteld door de notaris en na het ondertekenen zorgt de notaris voor de inschrijving in het Kadaster. De woning is nu officieel overgedragen aan de kopers.

Gepubliceerd op 5 mei 2023