Skip to content
Contact Plan een bezichtiging

Ringlaan

3794 MT, De Glind

Prijs op aanvraag
Afbeelding van De Glind – Ringlaan – Foto
Foto
Afbeelding van De Glind – Ringlaan – Foto 2
Foto 2
Afbeelding van De Glind – Ringlaan – Foto 3
Foto 3
 • 138.527 m2
 • Verkocht

Omschrijving

Hierbij wordt namens onze opdrachtgever de mogelijkheid aangeboden in te schrijven op een drietal percelen cultuurgrond, gelegen aan de Ringlaan nabij nummer 21 te De Glind.

De percelen zijn goed ontsloten op de openbare weg middels een eigen toegangsdam.
De jacht op de kavels is verpacht.

Bij de grond zijn toeslagrechten aanwezig. Indien mogelijk worden deze rechten aan de koper (naar rato van de te kopen grond) overgeschreven. Deze rechten zijn bij uw bieding inbegrepen.

De gewenste overdracht is per 1 februari 2022. De akte dient te passeren bij notariskantoor Dangremond in Barneveld.

Op kavel II bevindt zich een pompput voor beregening (60 meter diep). Op dit moment is er een elektromotor geplaatst. Elektra werd betrokken vanaf de boerderij nr. 21. De stroomkabel vanaf de boerderij (nr. 21) naar de waterpomp/waterput die op kavel II staat, wordt afgesloten omdat de boerderij is verkocht.

Koper zal zelf voor een stationaire motor zorg moeten dragen om gebruik te kunnen maken van deze pomp.
Vanaf de waterput lopen er hogedruk tyleenbuizen over kavel II en kavel II, die destijds gebruikt werden voor de beregening.
Door het land lopen tyleen leidingen naar enkele drinkbakken op het perceel.

Tevens zal er bij kavel II nog een kleine grenscorrectie plaatsvinden. Er zal een kleine strook langs het huisperceel worden afgehaald en aan de achterzijde worden bijgeplaatst. De vorm en oppervlakte blijft behouden.

Bij de woning nr. 23 is er mogelijk een kleine afwijking in de feitelijk en de kadastrale grens (er wordt vermoedelijk iets meer gebruikt als kadastraal eigendom is).

Op de percelen kavel II en III rust een verplichting voor het Waterschap om de beek te schonen. Dit is zowe lvoor de Moorsterbeek als voor de Huygenbosbeek (kavel III).
Langs de beek is tevens een smalle strook eigendom van het waterschap. Deze smalle strook is feitelijk in gebruik bij de eigenaar.

Langs de Ringlaan lopen leidingen door de grond. Voor zover bekend zijn dit de navolgende leidingen:
Kavel I: waterleiding, elektra en mogelijk gasleiding.
Kavel II: CAI en mogelijk gasleiding en drukriolering.
Kavel III: CAI en mogelijk gasleiding en drukriolering.

Kavel I:
een perceel cultuurgrond, kadastraal bekend gemeente Barneveld, sectie F, nummer 1386, groot 28.310 m².

Kavel II:
een perceel cultuurgrond, kadastraal bekend gemeente Barneveld, sectie F, nummer 1391, groot circa 53.447 m².

Kavel III:
een perceel cultuurgrond, kadastraal bekend gemeente Barneveld, sectie F, nummer 1479, groot 56.770 m².

Kavel IV (bestaande uit kavel I, II en III tezamen):
Drie perceel cultuurgrond, kadastraal bekend gemeente Barneveld, sectie F, nummers 1386, 1391 en 1479, samen groot circa 138.527 m².

De inschrijving geschiedt onder de navolgende condities:

•De inschrijvingstermijn eindigt uiterlijk op 6 december 2021 om 12.00 uur.

•Uw bod dient uitsluitend te worden uitgebracht door middel van het bijgevoegde en volledig ingevulde biedingsformulier. Uw bod is onherroepelijk.

•Uw bieding is kosten koper.

•Bij het biedingsformulier dient u een kopie van uw legitimatiebewijs te voegen. Indien u een bod uitbrengt namens een rechtspersoon dient het biedingsformulier te worden vergezeld van een kopie uittreksel Kamer van Koophandel met een kopie van de statuten.

•Het volledig ingevulde biedingsformulier met bijbehorende bijlagen dient u in persoon af te geven op ons kantoor te Barneveld of te mailen met ontvangstbevestiging naar aog@mnm.nl.

•Bij overhandiging van de hierboven omschreven stukken, ontvangt u een ontvangstbewijs van uw inschrijving.

•Indien uw biedingsformulier onvolledig is kan verkoper besluiten de bieding niet in behandeling/overweging te nemen en af te wijzen.

•Wij zullen na sluiting van de inschrijving de ingediende biedingen openen op een besloten zitting en vervolgens zal verkoper een beslissing nemen of al dan niet zal worden gegund. De zitting is niet openbaar.

•De verkoper heeft het recht, zonder opgaaf van redenen niet te gunnen of zich omtrent het al of niet gunnen te beraden. De termijn van beraad eindigt uiterlijk op 13 december 2021 om 17.00 uur of zoveel eerder als verkoper mocht hebben gegund.

•Indien de verkoper zich binnen de termijn van beraad niet heeft uitgesproken omtrent het al of niet gunnen, wordt zij geacht niet te hebben gegund.

•Verkoper behoudt zich het recht voor om, zonder opgaaf van redenen, te gunnen aan degene die haar belieft.

•De verkoper kan er in bijzondere situaties voor kiezen om na de inschrijfperiode, onderhandelingen aan te gaan om alsnog tot (definitieve) overeenstemming te komen.

•Na gunning zal Midden Nederland Makelaars een koopovereenkomst opstellen. In deze koopovereenkomst is onder andere opgenomen dat koper als zekerheid tot nakoming van zijn verplichting een bankgarantie van 10% van de koopsom dient te stellen of 10% van de koopsom dient te storten op de derdengeldenrekening van het notariskantoor.

•De akte van levering dient te passeren bij notariskantoor Dangremond te Barneveld (contactpersoon mw. J. Hendrisken, j.hendriksen@denotaris.info).

Voor verdere inlichtingen kunt u met ons contact opnemen 0342 - 42 09 66.

Kenmerken

Overdracht

 • StatusVerkocht
 • AanvaardingIn overleg

Bouwvorm

 • BouwvormNiet van toepassing

Indeling

 • Perceeloppervlakte138.527 m2

Energie

 • CombiketelJa

Overig

 • Permanente bewoningJa

Kadastrale gegevens

 • SectieF
 • Perceelnummer1386
 • Oppervlakte28.310 m2
 • EigendomssituatieVolle eigendom

Kadastrale gegevens

 • GemeenteBarneveld
 • SectieF
 • Perceelnummer1391
 • Oppervlakte53.447 m2
 • EigendomssituatieVolle eigendom

Kadastrale gegevens

 • GemeenteBarneveld
 • SectieF
 • Perceelnummer1479
 • Oppervlakte56.770 m2
 • EigendomssituatieVolle eigendom