Skip to content
Contact Plan een bezichtiging

Oude Garderenseweg 26A

3881 PR, Putten

€ 400.000,- k.k.
Afbeelding van Putten – Oude Garderenseweg 26A – Hoofdfoto
Hoofdfoto
Afbeelding van Putten – Oude Garderenseweg 26A – Foto 12
Foto 12
Afbeelding van Putten – Oude Garderenseweg 26A – Foto 8
Foto 8
Afbeelding van Putten – Oude Garderenseweg 26A – Foto 10
Foto 10
Afbeelding van Putten – Oude Garderenseweg 26A – Foto 5
Foto 5
 • 2.268 m2
 • Beschikbaar

Omschrijving

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING!

Bieden vanafprijs EUR 400.000,- k.k.

Kijkmiddag: vrijdag 31 mei vanaf 12:00 tot 17:00 uur.

Bouwen en wonen aan de bosrand
Aan de bosrand van Krachtighuizen in de gemeente Putten komt maar zelden de mogelijkheid om zelf een woning te realiseren. Hier is de kans om uw droomhuis te bouwen op fietsafstand van het dorp!
Op de bouwkavel staat nog een te slopen bouwvallige houten woning met berging. De vigerende bestemming op het perceel is thans "wonen" met functieaanduiding “recreatiewoning”. Dit houdt in dat er een woning mag worden gebouwd met een oppervlakte van circa 65 m². Door middel van de aankoop van "sloopmeters" is de woning te verruimen tot een grotere woning. De perceeloppervlakte is maar liefst 2.268 m². Kortom: een ideale mogelijkheid om uw plannen werkelijkheid te laten worden!
Volop vrijheid en genieten op deze fraaie plek aan de bosrand!

Locatie
Een heerlijke plek in het prachtige buitengebied van Putten om uw droomwoning te realiseren. Wandel- en fietsmogelijkheden zijn in deze omgeving volop aanwezig. Daarnaast liggen op fietsafstand de gezellige dorpen Putten en Garderen. De voorzieningen van scholen, kerken en winkels zijn op korte afstand gelegen.

Bebouwingsmogelijkheden
De bouwkavel heeft een oppervlakte van 2.268 m². Op deze kavel mag een vrijstaande woning worden gerealiseerd van circa 65 m², exclusief vergunningsvrije uitbouwmogelijkheden. Door middel van de aankoop van "sloopmeters" kan de inhoud mogelijk nog aanmerkelijk vergroot worden. De huidige bestemming staat permanente bewoning reeds toe! Verder is door de gemeente Putten begin dit jaar positief gereageerd op het principeverzoek voor een bestemmingplanwijziging, waarbij de functieaanduiding “recreatiewoning” wordt verwijderd, de aanduiding “kleine woning” wordt toegevoegd en de positie van het bouwvlak iets wordt gewijzigd, maar niet wordt vergroot. Het verder doorlopen van deze procedure is voor rekening en risico koper. Tevens kunnen de bestaande opstallen door de koper worden gesloopt.
Voor het inwinnen van uitgebreide informatie inzake de bebouwingsmogelijkheden is het zeer gewenst contact met de gemeente Putten op te nemen!

Onderzoeken
Er zijn namens de verkoper geen (bodem)onderzoeken uitgevoerd. Wel is bekend dat voordat de huidige bebouwing plaatsvond de kavel een agrarische bestemming had.

Overige informatie
Het object wordt aangeboden middels een besloten verkoop bij inschrijving, onder de navolgende condities:
• De inschrijvingstermijn eindigt maandag 1 juli 2024 om 17:00 uur.
• Uw bod dient uitsluitend te worden uitgebracht middels het bijgevoegde en volledig ingevulde biedingsformulier. Uw bod is onherroepelijk.
• Bij het biedingsformulier dient u een kopie van uw legitimatiebewijs te voegen. Indien u een bod uitbrengt namens een rechtspersoon dient ook een kopie uittreksel Kamer van Koophandel met een kopie van de statuten toegevoegd te worden.
• Het biedingsformulier met bijbehorende bijlagen dient u in bijgevoegde gesloten enveloppe in persoon af te geven bij Midden Nederland Makelaars te Voorthuizen.
• Bij overhandiging van de hierboven omschreven stukken, ontvangt u een ontvangstbewijs van uw inschrijving.
• Indien uw biedingsformulier onvolledig is kan verkoper besluiten de bieding niet in behandeling te nemen en af te wijzen.
•Indien verkoper zich binnen de termijn van beraad niet heeft uitgesproken omtrent het al of niet gunnen, wordt zij geacht niet te hebben gegund.
• Verkoper kan u verzoeken een verklaring omtrent uw financiële gegoedheid te overleggen.
• Verkoper kan er in bijzondere situaties voor kiezen om na de inschrijfperiode, onderhandelingen aan te gaan om alsnog tot (definitieve) overeenstemming te komen.
• Na gunning zal Midden Nederland Makelaars een koopovereenkomst opstellen. In deze koopovereenkomst is onder andere opgenomen:
A) dat koper als zekerheid tot nakoming van zijn verplichting een bankgarantie van 10% van de koopsom dient te stellen of 10% van de koopsom dient te storten op de derdengeldenrekening van het notariskantoor.
B) een niet-zelfbewoningsclausule ten aanzien van verkopers;
C) een ‘as is where is’ clausule;
D) een asbestclausule, inhoudende dat de eventueel aanwezige asbest achterblijft en dit het risico van koper is.
E) Er zal in de koopovereenkomst een passage worden opgenomen dat koper de verkoper vrijwaart van eventuele aansprakelijkheid ten aanzien van bodemvervuiling door middel van een kwalitatieve verplichting en kettingbeding.
• De overdracht dient plaats te vinden bij notariskantoor Kuiper & Van ’t Spijker te Putten.

Een dergelijke mogelijkheid om zelf een woning te kunnen bouwen, zonder architect- en/of aannemersverplichting, komt zelden voor!
 

Kenmerken

Overdracht

 • StatusBeschikbaar
 • Koopprijs€ 400.000,- k.k.
 • AanvaardingIn overleg

Bouwvorm

 • Soort objectBouwgrond
 • ALV Typebouwgrond
 • ALV Soortbouwgrond
 • BouwvormNiet van toepassing
 • LiggingenAan bosrand, Buiten bebouwde kom, In bosrijke omgeving

Indeling

 • Perceeloppervlakte2.268 m2

Overig

 • Permanente bewoningJa

Kadastrale gegevens

 • GemeentePutten
 • SectieD
 • Perceelnummer2273
 • Oppervlakte2.040 m2
 • EigendomssituatieVolle eigendom

Kadastrale gegevens

 • GemeentePutten
 • SectieD
 • Perceelnummer2274
 • Oppervlakte228 m2
 • EigendomssituatieVolle eigendom